top of page

16.9. Regulace vytrvalých plevelů v ekologickém zemědělství

Řešení pro šťovík a pcháč v ekologickém zemědělství. Od 10:00 na Ekofarmě PROBIO ve Velkých Hostěrádkách.


Polní den se bude skládat z teoretické části, kdy Ing. Jan Winkler Ph.D. z Mendlovy univerzity v Brně vysvětlí biologická a fenologická specifika vybraných druhů vytrvalých plevelů (rozmnožování, výživa, nejzranitelnější fáze pro mechanický zákrok).


V rámci teoretické části budou dále prezentovány praktické zkušenosti s likvidací vytrvalých plevelů ze zahraničí.

V praktické části proběhne ukázka principu regulace pcháče rolního a šťovíku tupolistého a kadeřavého radličkovým kypřičem Horsch Terrano FX. Na akci se budou srovnávat dva typy radliček vhodných pro podřezávání vegetace.


Akce končí společným obědem v cca 13:00-13:30. Po skončení akce je pro zájemce možná prohlídka farmy.

Občerstvení zajištěno zdarma. Prosím o včasnou registraci na akci (při registraci prosím uvádějte název firmy a IČO).
Commentaires


bottom of page