top of page

Péče o krajinu (nejen) na farmě

20180712-DJI_0079.jpeg

První BIO region v ČR

V okolí jihomoravské obce Velké Hostěrádky vzniká pod záštitou ČZU a evropského projektu H2020 FRAMEwork první farmářský spolek, založený na dobrovolné spolupráci zemědělců. Jejich společným cílem je kromě zlepšení stavu biodiverzity v krajině také zvýšení ekonomické prosperity jednotlivých členů spolku a propagace celé oblasti a jejích produktů směrem k veřejnosti.

V centru spolku stojí průkopník ekologického zemědělství v ČR Martin Hutař a jeho Ekofarma PROBIO. V současné době se spolek skládá z 8 farmářů, dohromady hospodařících na zhruba 2 000 hektarech orné půdy, travních porostů, vinic a zahradnictví.

„Projekt FRAMEwork přišel v pravou chvíli a umožňuje odstartovat již dlouho plánovanou, ale pro nedostatek času a prostředků dosud nerealizovanou spolupráci místních farmářů. Kromě společného cíle zlepšení biodiverzity v naší krajině, vnímám projekt jako možnost přinést nám, farmářům, potřebné informace a umožnit tak přípravu a realizaci dalších společných projektů a aktivit,“ řekl Martin Hutař (zakladatel Ekofarmy PROBIO).

2022_04_Hostěrádky_budky-14.jpg

Podpora ptačích populací

Na podporu polního ptactva vyvěšujeme různé typy ptačích budek dle potřeb jejich budoucích obyvatel.
Během zimního období můžete vidět na některých našich polích bidýlka pro dravce. Ty jim slouží k odpočinku a hlavně k lovu hrabošů.

20200323-_1520406.jpg

Výsadby a biopásy

Výsadby

Kolem polí, které obhospodařujeme se snažíme každoročně vysazovat stromy. Děláme to z různých důvodů, například:

  • kvůli zadržení vody v krajině,

  • zlepšení mikroklimatu,

  • rozdělení větších půdních bloků na menší,

  • prevenci proti vodní i větrné erozi,

  • estetická funkce, aj.

Biopásy
Ze svých polí jsme vyčlenili přes 5 hektarů pozemků, které byly hůře obdělavatelné nebo s nízkými výnosy, abychom zde zaseli nektarodárné biopásy pro podporu hmyzu a drobných živočichů. Biopásy mají i další mimoprodukční funkce jako je zadržování vody, nárůst organické hmoty v půdě, podpora půdního života a biodiverzity obecně.

bottom of page