top of page

15.9.2023 REGENERATIVNÍ ≠ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Připojte se k nám a zúčastněte se obohacující diskuse, ve které se budeme zabývat rozdíly mezi ekologickým a regenerativním zemědělstvím. Jako ekologičtí zemědělci dodržujeme přísné předpisy, které zajišťují, že naše produkty neobsahují syntetické látky a jsou produkovány v souladu s přírodou.

Nedávný nárůst popularity regenerativního zemědělství však vedl k určitým nejasnostem. Zatímco jeho zastánci ho obhajují zejména pro jeho důraz na ukládání uhlíku a zdraví půdy s využitím “šetrnější” mechanizace, je nutné si uvědomit, že na rozdíl od ekologického zemědělství, regenerativní postupy v současné době postrádají konzistentní legislativu, standardizaci a certifikaci. Jak je to s ukládáním uhlíku do půdy? Má samotné zpracování půdy tak zásadní vliv jak je prezentováno?


Mimo jiné v sektoru ekologického zemědělství rostou obavy z mírnějšího postoje k použití syntetických látek v regenerativním zemědělství a z toho, že se zdá být příliš úzce zaměřeno na problematiku týkající se ukládání uhlíku.


Jsme přesvědčeni, že ekologické zemědělství je nejen základem regenerativního zemědělství, ale že je ze své podstaty regenerativní.


V příloze naleznete podrobnější program akce. Hlavní řečníkem bude Dr. Martin Weismeier z bavorského institutu LFL s prezentací výsledků 30-ti letého výzkumu ukládání půdního uhlíku v profilu 0 - 60 cm a opatření, které jsou v tomto ohledu nejefektivnější. Diskuse se bude účastnit náměstek ministra zemědělství Ing. Miroslav Skřivánek, Ph.D., a diskuzi povede Ing. Jiří Urban - současný ředitel sekce rostlinné výroby na ÚKZÚZ.

Prosíme o včasnou registraci a těšíme se, že tyto zásadní souvislosti společně prodiskutujeme na této akci. Překlad do češtiny zajištěn.


FB událost zde.


K této tématice jsme také připravili krátký úvod
Opmerkingen


bottom of page